Wetenschappers houden pleidooi voor vitamine D in strijd tegen covid-19

Updated: Nov 13, 2021

Meer dan 100 wetenschappers, artsen en vooraanstaande autoriteiten roepen op tot meer vitamine D-gebruik ter bestrijding van COVID-19. Dat vitamine D werkt bij vele ziekten en aandoeningen en nu ook covid-19, is herhaaldelijk in de wetenschap aangetoond. Hieronder allereerst de argumenten opgesomd waarom zij tot dit advies komen.


'The vitamin D society (non-profit groep van wetenschappers)'


 1. Vitamine D tekort komt onder de bevolking veel en in ernstige mate voor. Onderzoek toont aan dat 90% van de ouderen in westerse landen een tekort hebben en die zijn (mede hierdoor) het meest kwetsbaar.

 2. Vitamine D tekort (en de schade die hier uit volgt) is aangezien we (zonlicht) mijden wegens onze westerse leefstijl, volkomen onderbouwd door (evolutionaire) biologie.

 3. Vitamine D heeft effect op meer dan duizenden genen en vele aspecten van het menselijke immuunsysteem, zowel de aangeboren als adaptieve tak.

 4. Vitamine D innemen is zeer veilig, snel en goedkoop. Vitamine D is daardoor de gemakkelijkst en snelst aanpasbare risicofactor waarbij overvloedig bewijs een groot gunstig effect laat zien. Decennia aan veiligheidsgegevens tonen aan dat vitamine D een zeer laag risico heeft: toxiciteit is normaliter onmogelijk en zou uiterst zeldzaam zijn met de aanbevelingen die hieronder gegeven worden door artsen/wetenschappers.

Het advies van deze groep is: Start met 2-3 weken dagelijks 10.000 IE (250 mcg) of ga tot het bereiken van 75 nmol/l wat als een zeer veilig protocol wordt beschouwd. Het lichaam kan onder de juiste omstandigheden (bijvoorbeeld een zomerse dag op het strand) meer dan dit uit zonlicht synthetiseren. Ook de NAM (VS) en EFSA (Europa) bestempelen dit beide als een "No Observed Adverse Effect Level", zelfs als een langdurige dagelijkse onderhoudsinname.


15.000 IE per dag voor 18 maanden is veilig gebleken in een wetenschappelijk studie bij 3882 personen. Lever- en nier functies bleven normaal en er trad er hypercalcemia of hypercalciuria op, zelfs bij bloedwaarden dichtbij de 300 nmol/l (1).


(1) (2017). Evaluation of vitamin D3 intakes up to 15,000 international units/day and serum 25-hydroxyvitamin D concentrations up to 300 nmol/L on calcium metabolism in a community setting. https://doi.org/10.1080/19381980.2017.1300213


Elke dag gaan vele mensen dood door het

belang van vitamine D te negeren!


Stop de ignorance (het negeren) van feiten!


 

Kort overzicht van wat wetenschappelijk onderzoek laat zien


Effecten van vitamine D bij covid-19 zijn te zien preventief en bij infectie vroeg en zelfs in een laat (ernstig) stadium.

 • 85% van 52 vitamine D-behandelingsstudies rapporteert positieve effecten

 • Statistisch significante verbeteringen worden waargenomen in behandelingsstudies waarbij minder sterfte, minder beademing nodig, minder IC-opname, minder ziekenhuisopname en minder covid-19 gevallen.

 • Sufficiëntiestudies (Vitamine D tekorten) laten een sterke associatie zien tussen mate van vitamine D-tekort en negatieve uitkomsten, zoals sterfte en opname bij COVID-19.
 

Het pleidooi van wetenschappers


Door dr. Karl Pfleger, Stanford University

bronnen beweringen en in het Engels https://www.vitamindsociety.org/


Aan alle regeringen, volksgezondheidsfunctionarissen, artsen en gezondheidswerkers


Wetenschappelijk bewijs geeft aan dat vitamine D infecties en sterfgevallen vermindert.


Onderzoek toont vrijwel zeker aan dat lage vitamine D-spiegels COVID-19-infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen bevorderen. Gezien de veiligheid, roepen we op tot onmiddellijke wijdverbreide verhoogde vitamine D-inname.


Vitamine D moduleert duizenden genen en vele aspecten van de immuunfunctie, zowel aangeboren als adaptief. Het wetenschappelijk bewijs toont aan dat:


Hogere vitamine D-bloedspiegels zijn geassocieerd met lagere percentages van covid-19 infectie. Hogere D-spiegels zijn geassocieerd met een lager risico op een ernstig geval (ziekenhuisopname, ICU of overlijden). Interventiestudies (inclusief RCT's) geven aan dat vitamine D een zeer effectieve behandeling kan zijn. Veel artikelen onthullen verschillende biologische mechanismen waardoor vitamine D COVID-19 beïnvloedt.


Causale inferentiemodellering, Hill's criteria, de interventiestudies en de biologische mechanismen geven aan dat de invloed van vitamine D op COVID-19 zeer waarschijnlijk causaal is en niet alleen correlatie.


Vitamine D staat bekend als essentieel, maar de meeste mensen krijgen er niet genoeg van.


Twee veel voorkomende definities van onvoldoende zijn


1. Een Tekort minder dan 20ng/ml (50nmol/l): het doel van de meeste overheidsorganisaties en de reguliere zorg.


2. Insufficiëntie minder dan 30ng/ml (75nmol/L): het doel van verschillende medische verenigingen en experts.


Te veel mensen hebben niveaus onder deze doelstellingen. De percentages van vitamine D-tekort <20ng/ml wordt waargenomen bij 33% van de bevolking in het grootste deel van de wereld en de meeste schattingen van insufficiëntie <30ng/ml liggen op meer dan 50% (maar veel hoger in veel landen). De percentages zijn zelfs nog hoger in winter en verschillende groepen hebben een opmerkelijk groter tekort: mensen met overgewicht, mensen met een donkere huid (vooral ver van de evenaar) en bewoners van verzorgingshuizen. Deze zelfde groepen lopen een verhoogd risico op COVID-19.


Het is aangetoond dat 3875 IE (97mcg) per dag nodig is voor 97,5% van de mensen om 20ng/ml te bereiken en 6200 IE (155mcg) voor 30ng/ml, wat doseringen zijn die ver boven alle nationale richtlijnen komen.


Helaas bevatte het rapport waarin de Amerikaanse RDA werd vastgesteld een toegegeven statistische fout waarin de vereiste inname werd berekend als ~10x te laag. Talloze oproepen in de academische literatuur om de officiële aanbevolen innamerichtlijn te verhogen, zijn nog niet beantwoord.


Veel artikelen en onderzoekers schrijven dat vitamine D COVID-19 sterker beïnvloedt dan de meeste andere gezondheidscondities (zoals diabetes), met een verhoogd risico bij niveaus van lager dan 30ng/ml (75nmol/L) en een nog ernstiger risico bij minder dan 20ng/ml (50nmol/L).1


Bewijs tot nu toe laat zien dat de de COVID-19-pandemie zichzelf grotendeels in stand houdt door infectie van mensen met een laag vitamine D-gehalte, en dat sterfgevallen zich grotendeels concentreren bij mensen met een tekort. Alleen al de mogelijkheid dat dit het geval is, zou ertoe moeten leiden dat er dringend meer vitamine D-gegevens moeten worden verzameld. Zelfs zonder meer gegevens geeft het overwicht aan bewijs aan dat een verhoogde vitamine D zou helpen om infecties, ziekenhuisopnames, IC-opnames en sterfgevallen te verminderen.


Decennia aan veiligheidsgegevens tonen aan dat vitamine D een zeer laag risico heeft: toxiciteit zou uiterst zeldzaam zijn met de aanbevelingen hier. Het risico van onvoldoende niveaus is veel groter dan het risico van niveaus die de meeste bescherming tegen COVID-19 lijken te bieden, en dit verschilt aanzienlijk van medicijnen en vaccins. Vitamine D is veel veiliger dan steroïden, zoals dexamethason, de meest algemeen aanvaarde behandeling waarvan ook een groot COVID-19-voordeel is aangetoond. De veiligheid van vitamine D lijkt meer op die van gezichtsmaskers. Het is niet nodig om te wachten op verdere klinische proeven om het gebruik van iets dat zo veilig is te vergroten, vooral wanneer het verhelpen van hoge percentages van deficiëntie/insufficiëntie al een prioriteit zou moeten zijn.


Daarom roepen we alle regeringen, artsen en gezondheidswerkers wereldwijd op om onmiddellijk inspanningen aan te bevelen en uit te voeren die geschikt zijn voor hun volwassen bevolking om vitamine D te verhogen, in ieder geval tot het einde van de pandemie:

 1. Gebruik alle bronnen om iedereen aan die voldoende vitamine D 25(OH)D-serumspiegels van meer dan 30 ng/ml (75 nmol/L) te krijgen, een algemeen onderschreven minimum waarbij het bewijs laat zien van een verminderd COVID-19-risico.

 2. Aanbevolen voor volwassenen vitamine D inname van 4000 IE (100mcg) per dag (of ten minste 2000 IE) bij gebrek aan testen. 4000 IU wordt algemeen als veilig beschouwd

 3. Adviseer dat volwassenen met een verhoogd risico op een tekort als gevolg van overgewicht, donkere huid of wonen in verzorgingshuizen mogelijk hogere innames nodig hebben (bijv. 2x). Testen kan helpen om te lage of te hoge niveaus te voorkomen.

 4. Adviseer volwassenen aan die de bovenstaande hoeveelheden niet al ontvangen, gedurende 2-3 weken dagelijks 10.000 IE (250 mcg) te krijgen (of totdat ze 30 ng/ml hebben bereikt als ze worden getest), gevolgd door de bovenstaande dagelijkse hoeveelheid. Deze praktijk wordt algemeen als veilig beschouwd. Het lichaam kan onder de juiste omstandigheden (bijvoorbeeld een zomerse dag op het strand) meer dan dit uit zonlicht synthetiseren. Ook de NAM (VS) en EFSA (Europa) bestempelen dit beide als een "No Observed Adverse Effect Level", zelfs als een dagelijkse onderhoudsinname.

 5. Meet 25(OH)D-niveaus van alle gehospitaliseerde COVID-19-patiënten en behandel met calcifediol of D3, om in ieder geval insufficiëntie <30ng/ml (75nmol/L) te verhelpen, mogelijk met een protocol in de trant van Castillo et al '20 of Rastogi et al '20, totdat bewijs een beter protocol ondersteunt.

 6. Van veel factoren is bekend dat ze individuen vatbaar maken voor een hoger risico op blootstelling aan COVID-19, zoals leeftijd, mannelijk zijn, comorbiditeiten, enz., maar onvoldoende vitamine D is verreweg de gemakkelijkst en snelst aanpasbare risicofactor met overvloedig bewijs om ondersteunen een groot gunstig effect. Vitamine D is goedkoop en heeft een verwaarloosbaar risico in vergelijking met het aanzienlijke risico van COVID-19.


Gelieve onmiddellijk te handelen."


Handtekeningen (105)


..... IU aanbevolen inname door wetenschapper/arts

..... IU eigen inname door wetenschapper/arts


Dr. Gareth Davies, PhD Medical Physics, Imperial College, London, UK. Codex World’s Top 50 Innovator 2019. Independent Researcher. Lead author of “Evidence Supports a Causal Role for Vitamin D Status in COVID-19 Outcomes.” (organizing signatory)

4000 IU

5000 IU

Dr. Karl Pfleger, PhD AI & Computer Science, Stanford. Former Google Data Scientist. Biotechnology Investor, AgingBiotech.info, San Francisco, CA, USA. (organizing signatory)

4000 IU

6000 IU

Dr. Bruce W Hollis, PhD. Professor of Pediatrics, Medical University of South Carolina, USA.

4000 IU

6000 IU

Dr. Barbara J Boucher, MD, FRCP (London). Honorary Professor (Medicine), Blizard Institute, Bart's & The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London, UK. (significantly contributing signatory)

4000 IU

2000 IU

Dr. Ashley Grossman, MD FRCP FMedSci. Emeritus Professor of Endocrinology, University of Oxford, UK. Professor of Neuroendocrinology, Barts and the London School of Medicine. 2020 Endocrine Society Laureate Award.

2000 IU

2200 IU

Dr. Gerry Schwalfenberg, MD, CCFP, FCFP. Assistant Clinical Professor in Family Medicine, University of Alberta, Canada.

4000 IU

5000 IU

Dr. Giovanna Muscogiuri, MD PhD. Associate Editor, European Journal of Clinical Nutrition. Section of Endocrinology, Department of Clinical Medicine and Surgery, Federico II University, Naples, Italy.

4000 IU

1000 IU

Dr. Michael F. Holick, PhD MD. Professor Medicine, Physiology and Biophysics and Molecular Medicine, Director Vitamin D, Skin and Bone Research Laboratory, Boston University Medical Center, USA. (6000 IU) Disclosure: Consultant Biogena and speaker's Bureau Abbott Inc.

4000 IU

6000 IU

Dr. John Umhau, MD, MPH. CDR, USPHS (ret). President, Academy of Medicine of Washington, DC, USA. Ex-NIH: co-author of the first peer-reviewed report linking vitamin D deficiency with acute respiratory infection. (significantly contributing signatory)

4000 IU

5000 IU

Dr. Pawel Pludowski, MD, dr hab. Associate Professor, Biochemistry, Radioimmunology and Experimental Medicine, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland. Chair, European Vitamin D Association (EVIDAS) [non-profit].

4000 IU

2000 IU

Dr. Cedric F. Garland, DrPH. Professor Emeritus, Department of Family Medicine and Public Health, University of California, San Diego, USA.

4000 IU

6000 IU

Dr. Jose M. Benlloch, Professor, Director of the Institute for Instrumentation on Molecular Imaging, CSIC-UPV, Valencia, Spain.

2000 IU

3000 IU

Dr. Samantha Kimball, PhD, MLT. Professor, St. Mary's University, Calgary, Alberta, Canada. Research Director, GrassrootsHealth Nutrient Research Institute [non-profit]. (significantly contributing signatory)

4000 IU

6000 IU

Dr. William B. Grant, PhD Physics, U. of California, Berkeley. Director at Sunlight, Nutrition, and Health Research Center [non-profit], San Francisco, CA, USA. Disclosure: Receives funding from Bio-Tech Pharmacal, Inc.

4000 IU

5300 IU

Dr. Carol L. Wagner, MD. Professor, Medical University of South Carolina, USA.

4000 IU

5000 IU

Dr. Paul Marik, MD, FCCP, FCCM. Chief of Pulmonary and Critical Care Medicine and Professor of Medicine, Eastern Virginia Medical School, Norfolk, VA, USA.

2000 IU

2000 IU

Dr. Morry Silberstein, MD. Associate Professor, Curtin University, Australia.

4000 IU

Dr. Vatsal Thakkar, MD. Founder, Reimbursify, NY, USA. Former faculty, NYU and Vanderbilt. Op-Ed writer on Vitamin D and COVID-19. (significantly contributing signatory)

4000 IU

10,000 IU

Dr. Peter H Cobbold, PhD. Emeritus Professor, Cell Biology, University of Liverpool, UK.

4000 IU

4000 IU

Dr. Afrozul Haq, PhD. Professor Dept of Food Technology, Jamia Hamdard University, New Delhi, India.

4000 IU

2000 IU

Dr. Barry H. Thompson, MD, FAAP, FACMG. Clinical Associate Professor (Pediatrics), Uniformed Services University of the Health Sciences, Bethesda, MD, USA.

4000 IU

5000 IU

Dr. Reinhold Vieth, PhD, FCACB. Professor, Departments of Nutritional Sciences and Laboratory Medicine & Pathobiology, University of Toronto, Canada. Director (retired), Bone and Mineral Group Laboratory, Mt Sinai Hospital. Disclosure: Receives patent royalties from Ddrops (an infant vitamin D supplement).

4000 IU

4000 IU

Dr. Linda Benskin, PhD, RN, SRN(Ghana), CWCN, CWS, DAPWCA. Independent Researcher for Tropical Developing Countries and Ferris Mfg. Corp, Texas, USA. (significantly contributing signatory)

4000 IU

4000 IU

Jim O’Neill, CEO, SENS Research Foundation. Former principal associate deputy secretary of Health and Human Services, USA.

4000 IU

6000 IU

Dr. Eric Feigl-Ding, PhD. Epidemiologist & Health Economist. Senior Fellow, Federation of American Scientists. USA.

4000 IU

5000 IU

Rt Hon David Davis MP, Member of British Parliament, BSc Joint Hons Molecular Science / Computer Science, Warwick University, UK.

4000 IU

6000 IU

Dr. Susan J Whiting, PhD. Professor Emerita, University of Saskatchewan, Canada.

4000 IU

4000 IU

Dr. Richard Mazess. PhD. Emeritus Professor, University of Wisconsin, Madison, USA.

4000 IU

5000 IU

Dr. Helga Rhein, MD (retired). Sighthill Health Centre, Edinburgh, UK. (significantly contributing signatory)

4000 IU

3500 IU

Dr. Andrea Doeschl-Wilson, PhD. Professor of Infectious disease genetics and modelling, The Roslin Institute, University of Edinburgh, UK.

2000 IU

Dr. Ute-Christiane Meier, Dr med habil, PhD (Oxon), Dipl-Biol. Visiting lecturer, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College, London, UK and Privatdozentin, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany. Disclosure: Patent 20160131666: "Biomarkers for inflammatory response."

4000 IU

2500 IU

Dr. Luigi Gennari, MD PhD. Full Professor, Internal Medicine, Department of Medicine, Surgery and Neurosciences, University of Siena, Siena, Italy.

4000 IU

3500 IU

Dr. Ased Ali, MBChB, PhD, FRCS. Consultant Urological Surgeon, Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust, UK.

4000 IU

8000 IU

Dr. Pavel Kocovsky, PhD DSc FRSE FRSC. Professor Charles University, Prague, and Czech Academy of Sciences, Czech Republic.

4000 IU

6000 IU

Dr. Ace Lipson, MD. Endocrinologist. Clinical Professor, George Washington University, Washington, DC, USA.

4000 IU

2000 IU

Dr. Attila R Garami, MD, PhD Multidisciplinary Medical Sciences. Senior Biomarker Consultant, Switzerland.

4000 IU

2500 IU

Dr. David S Grimes, MD (retired), FRCP, University of Manchester, UK.

4000 IU

4000 IU

Dr. Larry Callahan, PhD. Chemist, FDA, Maryland, USA.

2000 IU

3000 IU

Dr. Jeanne M Marconi, MD, Pediatrics. Vice President of PM Pediatrics, New York, USA.

4000 IU

5000 IU

Dr. Spiros Karras, MD. Endocrinologist, Department of Endocrinology and Metabolism-Diabetes Center, 1st Department of Internal Medicine, AHEPA University Hospital, Thessaloniki, Greece.

2000 IU

2000 IU

Dr. Joanna Byers, MBChB, University of Birmingham, UK.

4000 IU

5000 IU

Dr. Jaimin Bhatt, MBChB, MMed(Surgery) FRCS(Urol) FEBU. Consultant Urological Surgeon, Queen Elizabeth University Hospital, NHS Greater Glasgow and Clyde, UK. (2000 IU)

4000 IU

2000 IU

Dr. Christiane Northrup, MD. Obstetrician/Gynecologist. Best-selling author. USA.

4000 IU

7500 IU

Dr. Jörg Spitz, Dr. med. Academy of Human Medicine, Schlangenbad, Germany.

4000 IU

10,000 IU

Dr. Naghmeh Mirhosseini, MD, PhD, MPH. Research Associate, School of Public Health, University of Saskatchewan, Canada..

4000 IU

5000 IU

Dr. Iacopo Chiodini, Associate Professor of Endocrinology, Dept. of Medical Biotechnology and Translational Medicine, University of Milan, Milan, Italy. Head, Unit for Bone Metabolism Diseases and Diabetes, Istituto Auxologico Italiano, IRCCS, Milan, Italy.

4000 IU

3500 IU

Dr. David C Anderson, MD MSc FRCP FRCPE FRCPath. Retired Physician and Endocrinologist, Former Professor of Endocrinology, Manchester University, UK and Professor of Medicine, The Chinese University of Hong Kong.

4000 IU

4000 IU

Dr. Colin Bannon, MBChB. GP (retired), Devon, UK.

4000 IU

5000 IU

Dr. Patricia S. Latham, MD EdD. Professor of Pathology & Medicine, George Washington University School of Medicine and Health Sciences, Washington, DC, USA.

2000 IU

2000 IU

Dr. Teresa Fuller, MD PhD. Pediatrician, Owings Mills, MD, USA.

4000 IU

5000 IU

Dr. Omar Wasow, PhD, Harvard. Assistant Professor, Politics, Princeton University, NJ, USA.

4000 IU

4000 IU

Dr. Fabio Vescini, MD PhD. Endocrinology and Metabolism Unit, University-Hospital S. Maria della Misericordia, Italy.

2000 IU

2000 IU

Dr. Emily Grossman, PhD Molecular Biology, University of Manchester, UK. Science Author, Broadcaster and Educator.

4000 IU

4000 IU

Dr. David Carman, MBChB, University of Cape Town, South Africa.

4000 IU

3000 IU

Dr. Kalliopi Kotsa, Professor, Endocrinology-Diabetes, Dept of Medicine, Aristotle University, Thessaloniki, Greece.

4000 IU

4000 IU

Dr. Eva Kocovska, PhD, Queen Mary University of London, UK. Gillberg Neuropsychiatry Centre, University of Gothenburg, Sweden. Medical College, Prague, Czech Republic.

2000 IU

2000 IU

Dr. Benjamin Jacobs, MBBS MD MRCP(UK) FRCPCH. Royal National Orthopaedic Hospital, UK.

2000 IU

2000 IU

Dr. Joan Lappe, PhD RN FAAN. Professor, Creighton University, Omaha, Nebraska, USA.

4000 IU

Dr. Ronald A. Primas, MD FACP FACPM DABIHM CTH. New York, NY, USA.

4000 IU

4000 IU

Dr. Cristina Eller Vainicher, MD. Unit of Endocrinology, Fondazione Ca'Granda IRCCS OSpedale Maggiore Policlinico Milan, Italy. Head of the outpatients clinic for osteoporosis.

4000 IU

3500 IU

Dr. Matthias Gauger, MD. General Practitioner, Switzerland.

2000 IU

3000 IU

Dr. David Warwick, DDS. Dentist, Alberta, Canada. Published Researcher.

4000 IU

8000 IU

Dr. Sunil J. Wimalawansa, MD PhD MBA FRCP FRCPath FACE FACP DSc. Professor of Medicine, Endocrinology & Nutrition, Cardiometabolic & Endocrine Institute, New Jersey, USA.

4000 IU

5000 IU

Perry S. Holman. Executive Director, Vitamin D Society [non-profit], Canada.

4000 IU

4000 IU

Sharon McDonnell, MPH. Biostatistician, GrassrootsHealth Nutrient Research Institute [non-profit], Encinitas, CA, USA.

4000 IU

5000 IU

Mike Fisher. Founder, VitaminDassociation.org [non-profit]. Director of Research, Systems Biology Laboratory, UK.

4000 IU

4000 IU

Dr. Lina Zgaga, MD, PhD. Associate Professor of Epidemiology, Trinity College Dublin, University of Dublin, Ireland.

2000 IU

3000 IU

Dr. Irwin Jungreis, PhD, Harvard University. Research Scientist, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA.

2000 IU

2700 IU

Dr. Jane Coad, PhD. Professor of Nutrition, Massey University, New Zealand.

4000 IU

2000 IU

Dr. Cedric Annweiler, MD PhD. Professor of Geriatric Medicine, School of Medicine, Health Faculty, University of Angers and Department of Medicine, Clinique de l’Anjou, Angers, France. Disclosure: occasional consultant for Mylan Laboratories Inc.

2000 IU

2000 IU

Dr. Salvatore Minisola, Full Professor of Internal Medicine, "Sapienza" Rome University, Italy.

4000 IU

Dr. Mats B. Humble, MD PhD. Psychiatrist (retired), Senior lecturer, Department of Medical Sciences, Örebro University, Sweden.

2000 IU

3000 IU

Dr. Andrea Fabbri, MD PhD. Professor of Endocrinology, Head Endocrinology Division, Ospedale CTO A. Alesini, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy.

4000 IU

7000 IU

Dr. Steve Jones, PhD FRS. Emeritus Professor of Human Genetics, Dept of Genetics, Evolution and Environment, University College London, UK.

4000 IU

Dr. Hermann Brenner, MD MPH. Professor of Epidemiology, Head of Clinical Epidemiology and Aging Research, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany.

2000 IU

2000 IU

Dr. Helder F. B. Martins, MD PhD (hon).Specialist & Emeritus Professor of Public Health. Former Minister of Health, Mozambique. Former WHO. Member, Mozambican Government COVID-19 advisory committee.

4000 IU

4000 IU

Dr. G. Siegfried Wedel, MD. Internist-Nephrologist (retired), Vierhöfen, Germany.

4000 IU

8000 IU

Dr. Robin Weiss, PhD FRCPath FMedSci FRS. Emeritus Professor of Viral Oncology, Division of Infection & Immunity, University College London, UK.

4000 IU

2000 IU

Dr. Giancarlo Isaia, Full Professor, University of Turini. President of the Academy of Medicine of Turin, Italy.

2000 IU

Dr. Susanne Bejerot, Professor, Örebro University, Sweden.

2000 IU

3000 IU

Dr. Antonio D'Avolio, Professor of Pharmacology, University of Turin, Italy.

4000 IU

4000 IU

Dr. Gustavo Duque, MD PhD FRACP FGSA. Chair of Medicine & Director of the Australian Institute for Musculoskeletal Science (AIMSS). The University of Melbourne and Western Health, Melbourne, Australia.

2000 IU

0 IU

Dr. Giovanni Passeri, Associate Professor, Internal Medicine, Dep. of Medicine and Surgery, University of Parma, Parma, Italy.

4000 IU

4000 IU

Dr. Pankaj Kapahi, Professor, Buck Institute for Research on Aging, Novato, California, USA.

4000 IU

Dr. Giuseppe Poli, Emeritus Professor of General Pathology, University of Turin, Italy.

2000 IU

2000 IU

Dr. Patrick McCullough, MD. Chief of Medical Services, Summit Behavioral Healthcare, Cincinnati, Ohio USA.

4000 IU

50,000 IU

Dr. Prashanth Kulkarni, MD DM FSCAI FACC. Consultant Cardiologist, Hyderabad, India.

4000 IU

4000 IU

Dr. Klaus Badenhoop, MD PhD. Professor, Division of Endocrinology & Diabetes, Department of Internal Medicine, Goethe-University Hospital, Frankfurt am Main, Germany.

4000 IU

4000 IU

Dr. José-María Sánchez-Puelles, Senior Researcher, CIB Margarita Salas, CSIC, Spain

2000 IU

Dr. Carmelinda Ruggiero, MD PhD. Professor of Geriatric Medicine, School of Medicine, University of Perugia, Italy. Head of the Orthogeriatric Unit, S Maria Misericordia Teaching Hospital, Perugia, Italy. Disclosure: Occasional consultant for UCB Pharma.

4000 IU

4000 IU

Dr. Jose Manuel Quesada Gomez, MD, PHD, Honorary Professor, University of Cordoba. Maimonides Research Institute, Cordoba. Spain.

2000 IU

Calcifediol

266μg/

month

Dr. Minisola Giovanni, President Emeritus of Italian Society for Rheumatology. Scientific Director of "San Camillo - Forlanini" Foundation, Rome, Italy.

4000 IU

Christine French, MS. Research Analyst at GrassrootsHealth Nutrient Research Institute [non-profit], Encinitas, CA, USA.

4000 IU

5000 IU

Dr. Patrizia Presbitero, MD. Clinical and interventional cardiology, Cardio Center, Humanitas Research Hospital Rozzano, Rozzano, Milan, Italy.

4000 IU

Dr. Ken Redcross, MD. Doctor and on-camera medical expert, New York, USA. Disclosure: scientific advisory board of the Organic & Natural Health Association.

4000 IU

10,000 IU

Dr. Rajeev Venugopal, MBBS FRCS FACS DM. Consultant Plastic Surgeon/ Associate Lecturer in Surgery, University of the West Indies at Mona, Jamaica.

2000 IU

2000 IU

Dr. Gianluca Isaia, MD PhD. Geriatrician, Section of Geriatrics, Department of Medical Sciences, University of Turin, A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Molinette, Turin, Italy.

2000 IU

2000 IU

Dr. Piero Stratta, Professor of Nephrology, University Piemonte Orientale, Italy.

4000 IU

4000 IU

Dr. Ben Schöttker, PhD. Scientist, Division of Clinical Epidemiology and Ageing Research, German Cancer Research Center, Heidelberg, Germany.

2000 IU

1400 IU

Dr. Roberto Fantozzi, MD. Full Professor of Pharmacology, University of Turin, Turin, Italy.

4000 IU

2000 IU

Dr. Sheryl L Bishop, PhD. Professor Emeritus, University of Texas Medical Branch, School of Nursing, Galveston, Texas, USA.

4000 IU

2000 IU

Dr. Wayne Jonas, MD. Professor of Family Medicine, Georgetown University. Former Director NIH Office of Alternative Medicine, USA.

2000 IU

Dr. Ferdinando Silveri, Medical Director of the Rheumatology Clinic of the Marche Polytechnic University, Ancona, Italy.

4000 IU

Dr. Vatsalya Vatsalya, MD. Department of Medicine, University of Louisville. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism NIH, USA.

2000 IU

Dr. Rachel Nicoll, PhD. Medical researcher, Umeå University, Sweden.

4000 IU

4000 IU

55 views0 comments