Omega-3 eieren: Superfood tegen hart- en vaatziekte

Updated: Nov 8

Wat zijn omega-3 eieren

Omega-3 verrijkte eieren bevatten dezelfde hoeveelheid cholesterol, (verzadigd) vet, maar hebben een andere verhouding tussen de omega-3 en omega-6 vetzuren, in het voordeel van omega-3. Eieren worden onnodig vermeden door velen, omdat wij lange tijd zijn bang gemaakt voor het (verzadigd) vet en cholesterol dat er in zit. Het voedingscentrum adviseert nog steeds maar 2 eieren per week.


Lees hier verder dat dit helemaal niet nodig is en dat met name omega-3 eieren juist gezond zijn, ook bij 4 per dag.


Omega-3 verhogen tegen hartziekte en depressie

De inname via de voeding van omega-3-vetzuren vermindert het risico op hartaandoeningen, remt de groei van prostaat- en borstkanker, vertraagt ​​het verlies van immunologische functies en is nodig voor een normale hersen- en visuele ontwikkeling (3). Daarnaast resulteert het geven van omega-3 in het verlagen van van depressieve klachten bij mensen met een depressie. Een meta-analyse (26 studies, N=2160) concludeert namelijk dat huidig ​​bewijs laat zien dat omega-3 (EPA/DHA) hiertegen helpt bij een dosering van ≤1 gram per dag (4).

Een meta-analyse (13 studies n=127.477) Concludeert dat omega-3 suppletie het risico verlaagt op myocardinfarct, hart- en vaatziekte en sterfte door hart- en vaatziekte alsmede algehele sterfte. Dit is lineair gerelateerd aan de doses van omega-3 die de persoon krijgt (5).


Het verband tussen (verzadigd) vet, cholesterol en hart- en vaatziekte

'The lipid heart' hypothese wordt nog steeds gelooft en breed maatschappelijk gedragen, door o.a. ook cardiologen. Vele artsen en onderzoekers denken er anders over, echter veranderen vele zaken maar langzaam. Deze hypothese stelt dat er een verband is tussen het eten van verzadigd vet of cholesterol en het ontstaan van hart- en vaatziekte. Wetenschappelijk onderzoek heeft dit allang weerlegt en zelfs de bedenker van deze hypothese erkende dit al in de jaren '90. Desondanks adviseert bijvoorbeeld het voedingscentrum nog steeds dat (maar) 2 eieren per week goed is, aangezien het (verzadigd) vet en cholesterol bevat.


Dat we ons geen zorgen hoeven te maken over cholesterol (en verzadigd vet) laat bijvoorbeeld onderzoek zien naar een man van 88 die 25 eieren per dag at en een gezond (risicovrij) cholesterolprofiel had (1).


Eieren een brede bron van nutriënten

Er zijn maar weinig voedingsmiddelen waar zo'n groot en breed pakket aan nutriënten in zit. Logisch, want indien bevrucht moet er een kuikentje uit kunnen groeien. Deze nutriënten zijn vitaminen, mineralen, eiwitten en vetzuren zoals omega-3. Wanneer we eieren eten van kippen die een dieet van veel lijnzaad (rijk aan omega-3) eten, zullen de gelegde eieren ook meer omega-3 bevatten.


De meeste voedingsmiddelen bevatten een omega-3/-6 vetzuur verhouding

In de meeste (natuurlijke) voeding die wij eten zit een bepaalde verhouding van omega-3 en omega-6 vetzuren. Beide vetzuren zijn essentieel voor onze gezondheid, alleen is vooral het balans hiertussen van belang. Deze vetzuren hebben namelijk allerlei functies, waaronder onderdeel zijn van onze cellen (membranen) en zijn signaalmoleculen bij ontstekings-/genezingsprocessen. Hoe meer omega-6 in de voeding, des te meer zullen (nieuwe) cellen een celmembraan (wand) bevatten dat bestaat uit meer omega-6 en minder omega-3. Bij celdood wat regelmatig optreedt komen deze vetzuren vrij die worden gebruikt door omliggende (immuun)cellen.

Omega-3 heeft een anti-ontstekend effect, waarbij omega-6 vooral aanzet tot ontsteking (inflammatie). Onderzoek laat zien dat de verhouding in onze voeding (het totaal) van groot effect is op het gebied van onstekingsprocessen, ziekte en gezondheid.


Omega-3/-6 vetzuur verhouding in vlees en eieren

De voeding die dieren te eten krijgen heeft effect op het vlees of eieren dat zij geven. Dit geldt voor runderen, varkens, kippen en ook kweekvis. Hedendaagse voeding is dus vaak hoger in omega-6 en lager in omega-3, aangezien de 'krachtvoeding' dat zij krijgen meestal bestaat uit (voornamelijk) mais en graan en dat vooral omega-6 bevat.


Dieren worden net als wij ziek van zo'n ongebalanceerd dieet (te hoog in omega-6), aangezien dit ook bij hun aanzet tot (overmatig) ontsteken. Daarbij komen uiteraard ook andere factoren.


Eieren met meer omega-3

De omega-3 / omega 6 verhouding in eieren is bijvoorbeeld te beïnvloeden door de kippen lijnzaad als eten te geven, dat zeer hoog is in omega-3 en laag in omega-6.


In een RCT-onderzoek (2) waarbij de experimentele groep drie omega-3 verrijkte eieren per dag aten voor 3 weken, was te zien zien dat bloedvat (microvasculaire) functie verbeterde, bloeddruk stabiliseerde (verlaagde indien hoog) en triglyceriden omlaag gingen (2). Verhoogde triglyceride waarden worden in verband gebracht met hart- en vaatziekte.


Een tweede RCT-studie (3) toonde in 2000 al aan dat wanneer mensen gedurende vier weken 4 omega-3 eieren per dag aten, de totale cholesterol en LDL-C waarden niet toenamen en de triglyceriden (TG) omlaag gingen. Tevens werd gezien dat het eten van deze eieren de LDL-deeltjesgrootte beïnvloede, waarbij er er een verschuiving naar een minder atherogeen deeltje ontstaat, wat beschermend is tegen atherosclerose, aldus de onderzoekers (3).


Drie eieren hoog in omega-3 leveren ongeveer dezelfde hoeveelheid omega-3 op als één maaltijd met vis (3).


Conclusie

Het eten van eieren zou in principe ongezond kunnen zijn, wanneer dit bijdraagt aan de verdere verstoring van de omega-3/ omega-6 verhouding. De verhouding in eieren en kippen is afhankelijk van wat deze kip de eten krijgt. Het sleutelwoord is balans en zo is bijvoorbeeld een teveel aan water voor sommigen de dood geworden. Water is ook niet ongezond. Onze voorouders aten vlees, vis en eieren dat in totaliteit een omega-3/ omega-6 verhouding had van 1:2 of 1:3. Het westerse dieet is meer in de richting van 1:15.


Het gaat niet zozeer om cholesterol of (verzadigd) vet, maar om de omega-3/ omega-6 verhouding die bij de meeste Nederlanders ernstig verstoord is, dat bijdraagt aan ontsteking en artherosclerose. Westerse en Nederlandse diëten bevatten veel omega-6 (o.a. graan, plantaardige oliën).


Omega-3 eieren herstellen en compenseren het omega-6 probleem en zijn een goedkope oplossing dat tegelijkertijd een rijke bron bevat aan andere nutriënten.


De inname van voeding met een hoge mate aan omega-3-vetzuren vermindert het risico op hartaandoeningen, remt de groei van prostaat- en borstkanker, vertraagt ​​het verlies van immunologische functies en is nodig voor een normale hersen- en visuele ontwikkeling alsmede functie hiervan (3).


Bronnen

(1) Kern Jr, F. (1991). Normal plasma cholesterol in an 88-year-old man who eats 25 eggs a day: mechanisms of adaptation. New England Journal of Medicine, 324(13), 896-899.


(2) Stupin, A., Rasic, L., Matic, A., Stupin, M., Kralik, Z., Kralik, G., Grcevic, M., & Drenjancevic, I. (2018). Omega-3 polyunsaturated fatty acids-enriched hen eggs consumption enhances microvascular reactivity in young healthy individuals. Applied physiology, nutrition, and metabolism = Physiologie appliquee, nutrition et metabolisme, 43(10), 988–995. https://doi.org/10.1139/apnm-2017-0735


(3) Lewis NM, Seburg S, Flanagan NL. Enriched eggs as a source of N-3 polyunsaturated fatty acids for humans. Poult Sci. 2000 Jul;79(7):971-4. doi: 10.1093/ps/79.7.971. PMID: 10901195.


(4) Liao, Y., Xie, B., Zhang, H., He, Q., Guo, L., Subramanieapillai, M., Fan, B., Lu, C., & McIntyre, R. S. (2019). Efficacy of omega-3 PUFAs in depression: A meta-analysis. Translational psychiatry, 9(1), 190. https://doi.org/10.1038/s41398-019-0515-5


(5) Hu, Y., Hu, F. B., & Manson, J. E. (2019). Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta-Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants. Journal of the American Heart Association, 8(19), e013543. https://doi.org/10.1161/JAHA.119.013543

7 views0 comments