De rust die natuurlijke geluiden geven en gezondheid

Updated: May 22

De geluiden die er altijd al zijn geweest noemen we natuurlijke geluiden, in tegenstelling tot antropogene (door mens gemaakte) geluiden. We zijn gevormd door de natuur en om deze reden is wat natuurlijk is, passend bij onze fysiologie en gezondheid. Voor veel mensen is het wellicht een open deur dat natuurlijke geluiden van vogels, insecten, stromend water van een beekje en de wind door de bomen ons beter laat voelen en gezonder maakt. De ervaring in de natuur kan overtuigend zijn, al is het voor velen ook fijn om met het hoofd (ratio) overtuigd te raken. Vanuit dat laatste oogpunt is dit artikel met behulp van een zeer recent wetenschappelijk onderzoek geschreven.


Geluid en lawaai

Via ons gehoorzintuig kunnen we geluiden uit de omgeving waarnemen afkomstig uit biologische bronnen (bijv. vogelgezang) en geofysische geluiden (bijv. wind en regen) of door antropogene geluiden zoals weg- en luchtverkeer. Geluid is een bron van informatie voor zowel dieren in het wild als mensen om te (over)leven.


Geluid en gevaar (stress)

Geluiden die verband hebben met gevaarlijke dieren, gevaar uit bijv. onweer of auto's verhogen automatisch onze alertheid via het sympathische zenuwstelsel en de hypothalamus-hypofyse-bijnieren stress as. Dat is maar goed ook, want zonder enige mate van alertheid (stress) zullen we het in de natuur of het verkeer niet zo lang overleven. Via ons zenuwstelsel en hormonen zoals adrenaline en cortisol zijn we in staat om adequaat te reageren op gevaar.


Lawaai en ecologische schade

De door mens geproduceerde lawaai veroorzaakt veranderingen in gedrag, fysiologie en fitheid bij dieren in het wild. Lawaai verstoort de signalen die dieren aan elkaar overgeven. Voor mensen draagt ​​lawaai bij tot verschillende gezondheidsproblemen, waaronder gehoorverlies, hypertensie, hart- en vaatziekten en hoge mate van stress.


Gezondheidseffecten door geluid

Aanwezigheid van natuurlijk geluid heeft aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid: Verbetering van geboorte uitkomsten, sterftecijfers, mentale gezondheid en stress, cognitieve prestaties en het percentage van een groot aantal ziekten verbetert.


(2021) "A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks"

Onderzoek laat zien dat natuurlijke geluiden hlepen bij gezondheid en het verhelpen van ziekten.


Hoe werkt het?

Twee psychologische theorieën verklaren het mechanisme achter de herstellende effecten door blootstelling aan de natuur (inclusief geluid) en zijn sterk verbonden met evolutionaire processen.


De 'Attention Restoration Theory' zegt dat de natuur onbewuste en cognitieve processen beïnvloedt. Zo roept de natuur in tegenstelling tot een stedelijke omgeving geen continue gerichte aandacht op, dat daarmee belastend en uitputtend is. Naast dat een een natuurlijke omgeving dit niet vereist en daarmee niet uit put, roept het tegelijkertijd wel plezier en ontspanning op.


De 'Stress Recovery Theory' stelt dat de natuur kan worden ervaren als minder bedreigend en dus minder stressvol, wat leidt tot een para-sympathische reactie. Het para-sympathische zenuwstelsel is verbonden met rust en herstel.


We zijn geprogrammeerd om dingen te willen oplossen, bouwen, bedenken, et cetera. De natuur is volmaakt zoals die is dus hoeven we er niets mee. Wanneer we daar via geluid of andere zintuigen aan herinnerd worden, komen we weer van een staat van zijn in plaats van moeten. De 'zijnstand' is van essentieel belang bij herstel, genezing en gezondheid.


Welke geluiden zijn goed voor onze gezondheid

Watergeluiden hebben het grootste effect op gezondheid en een positief gevoel. Vogelgeluiden hebben het grootste effect op stress en ergernis. Natuurlijke geluiden zijn ook in staat om lawaai en onnatuurlijke geluiden te maskeren en verhelpt de negatieve en stressvolle gevolgen van lawaai. De reden dat water zo'n positief effect heeft, heeft aannemelijk (evolutionair) verband hebben met de cruciale rol van water in het proces van (over)leven, evenals dat het constante geluid van water lawaai goed kan maskeren.


(2021) "A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks"

De groene streep naar recht van de stippellijn af laat een positief effect zien.

De rode streep naar links van de stippellijn af laat een positief effect zien.


Conclusie

De natuur haast zich niet en toch is alles volmaakt. In het menselijke bestaan vol haast, moeten en een overmaat aan stress, is het helpend om balans te vinden via hulpmiddelen, zoals natuurlijk geluid. Het is te vinden in de natuur of thuis via technologie en kan daarnaast helpen om stadse ziekmakende lawaai te maskeren. Alleen er over lezen helpt niet. Het gaat om ervaren.


Bron

(1) Buxton, R. T., Pearson, A. L., Allou, C., Fristrup, K., & Wittemyer, G. (2021). A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(14), e2013097118. https://doi.org/10.1073/pnas.2013097118

21 views0 comments