Aanrader en introductie in paleolitische (oer)voeding door cardioloog dr. R. Kuipers

Updated: Mar 6

Remco Kuipers is een cardioloog en de eerste die is gepromoveerd in de evolutionaire geneeskunde. Zoals wellicht duidelijk wordt wanneer je mijn website of artikelen bekijkt heeft de reguliere wetenschap en geneeskunde een zogenoemde proximale kijk op gezondheid en ziekte. Dit houdt een oppervlakkig en symptomatologisch verklaringsmodel in zonder de achterliggende (evolutionaire) mechanismen in acht te nemen. Dit heeft tot gevolg dat er een incoherent, onduidelijk, tegenstrijdig en vaak foutieve kijk en beleid is op het gebied van gezondheid.


Ieder jaar hoor je weer nieuwe dingen; zoals 'eet geen boter, maar margarine of eieren, maximaal 1 per week'. Dan een paar jaar later; 'Margarine zat vol (dodelijke) transvetten, ontbijt met een ei leidt tot minder snoepen en betere bloedwaarden'. Heeft het voedingscentrum wel een idee van hoe een homo sapiens, voeding en gezondheid eigenlijk werken of de wetenschappers met telkens tegenstrijdige conclusies zijn vragen die te weinig in onze maatschappij wordt gesteld.


Er zijn weinig absolute waarheden, maar dat de natuur en evolutie ons vormt is er wel een. Evolutionaire geneeskunde en evolutionaire (paleolithisch) voeding geeft een robuust en coherent beeld van wat voor de mens gezond is. Zo was pure suiker vroeger zeer zeldzaam en modern fabrieksbrood heeft ook niets te maken met hoe we 1000 jaar geleden aten.


Ondertussen neemt diabetes en andere chronische aandoeningen alleen maar toe. Dat zegt mij dat de reguliere gezondheidszorg, overheid en beleid op gezondheid ernstig aan het falen zijn.


Het boek van Remco legt helder de moderne, op evolutietheorie gebaseerde, theorie uit over hoe ons lichaam omgaat met eten. Het is een sluitende theorie, die tegelijk eerlijk is over de dingen die we nog niet geheel snappen. Een aanrader dus en mooie kennismaking met dit onderwerp.Hier verkrijgbaar

*(deze reclame is gemaakt zonder het verkrijgen van vergoeding op welke manier dan ook)


KORTE BESCHRIJVING Zeker 2,6 miljoen jaar rende de mens in overzichtelijke groepjes achter wild aan. Hij jaagde, aasde, viste en verzamelde schelpen, eieren, knollen, wortels, bessen, noten en vruchten. Als het voedsel ergens te schaars werd, zocht hij een nieuw territorium. Hij bewoog relatief veel en zijn voeding had een lage glycaemische load. Fossiele data en ethnografische gegevens van 181 nog traditioneel levende jager-verzamelaar volken laten zien dat het genoom van de mens is gevormd in een periode 35 procent van de energie werd geleverd door plantaardige voedingsbronnen en 65 procent door dierlijke bronnen. Tienduizend jaar geleden – een oogwenk in evolutionair opzicht – kwamen enkele groepen, onder druk van hun eigen reproductieve succes en het plotseling uitsterven van een aantal grote grazers, op het slimme idee graszaad te gaan telen. In slechts enkele generaties tijd werd graan basisvoedsel. In Het eerdieet maakt apotheker, arts en (toen) cardioloog in opleiding Remko Kuipers duidelijk dat die overschakeling gepaard ging met een afname van de levensduur, een toename van de kindersterfte en de opkomst van infectieziekten, rachitis, botontkalking, atherosclerose, reuma en tandbederf. Kuipers en andere exponenten van de evolutiegeneeskunde gebruiken de lange periode die aan de landbouwrevolutie vooraf ging als ijkpunt voor wat wij moeten doen en laten om gezond te blijven en constateren op basis van paleopathologische data, epidemiologie in transitiegebieden en modern moleculairbiologisch onderzoek dat wij in feite nog steeds niet zijn hersteld van deze catastrofe. In de krap 500 generaties die ons sinds de introductie van de landbouw vooraf gingen, is ons DNA immers vrijwel niet veranderd. Simpele polymorfismen, zoals lactasepersistentie en hoge amylase-expressie, zijn geen bewijs voor perfecte aanpassing aan neolithische levensmiddelen, maar imperfecte ad hoc aanpassingen aan in essentie levensbedreigende veranderingen. Lactasepersistentie voorkomt dat mensen nog voor ze zich kunnen reproduceren doodgaan aan chronische diarree, maar rekent niet af met galactose-geïnduceerde complicaties die op middelbare leeftijd ontstaan, zoals de vorming van onstabiele atherosclerotische plaques en cataract. Inmiddels hebben vijf volgens de regelen der kunst uitgevoerde interventiestudies laten zien dat een paleodieet - bestaande uit vlees, vis, schaaldieren, eieren, groenten, fruit, knolgewassen en noten - betere effecten heeft op alle relevante gezondheidsparameters dan meer conventionele voedingspatronen, zoals het Mediterrane dieet. Het Oerdieet gaat in klare taal diep in op deze materie. Het laat zien dat de huidige voedingsleer in feite blind is, omdat zij het leidend principe in de biologie - evolutie door natuurlijke selectie - negeert. Kuipers' boek is niet alleen een must read voor de in een gezond en functioneel leven geïnteresseerde leek, het zou verplichte kost moeten zijn op de opleidingen geneeskunde en diëtetiek.


12 views0 comments

Recent Posts

See All