Het groter geheel zien en controle door los te laten

Updated: Mar 6

Het thema wil ik inleiden met een verhaal over een oude Chinese boer die in de oudheid leefde. Andere mensen in zijn vrij kleine dorp waren jaloers op deze boer omdat hij, in tegenstelling tot de meeste andere boeren, een paard bezat. Op een dag rende zijn paard echter weg en zijn buren die snel van zijn verlies hoorden, gaven hem snel troostende woorden. “Wat vervelend dat je je paard kwijt bent; wat triest. 'De oude boer antwoordde. "wellicht, wie weet..?".


Toen een week nadat het paard was weggelopen, het terug naar de boerderij van de oude man vergezeld door een ander paard. Nu had de boer twee paarden. "Wat een geluk dat je nu twee paarden hebt", zeiden zijn buren. "Nu heb je niet één, maar twee paarden."wellicht, wie weet..?". Zei de boer.


Drie dagen later werd zijn enige zoon van de boer van het paard gegooid terwijl hij probeerde het te kalmeren en zijn arm was gebroken. "Wat vervelend!", riepen zijn buren opnieuw. “wellicht, wie weet..?" zei de boer. De volgende dag trok het leger van de keizer door het dorp op zoek naar dienstplichtigen om te dienen en te vechten in een oorlog die onlangs was uitgeroepen met een naburige rijk. De zoon van de oude man werd gepasseerd vanwege zijn verwonding, terwijl de andere jonge mannen uit het dorp werden gedwongen om zich bij de andere soldaten aan te sluiten.

Net als de oude man, kunnen de verhalen van ons leven er op elk willekeurig moment goed of slecht uitzien. Soms lijkt een vloek eigenlijk een zegen te zijn en vice versa.


Het is onmogelijk om op basis van een bepaalde ervaring het ware gevolg voor ons leven nauwkeurig te beoordelen. Tenzij we de volledige context van een situatie waarderen, kunnen we niet weten wat het resultaat uiteindelijk zal zijn. Dit wetende helpt ons om te vermijden wat vaak de grote schommelingen van stemming en emotie zijn die we doormaken wanneer onze verlangens en verwachtingen worden vervuld of teleurgesteld.

Of wij als mens van slag raken van een in onze perceptie negatieve situatie, heeft te maken met het vertrouwen wat wij hebben in onszelf en onze omgeving of spiritueel gezegd 'het universum'. De mens is controle behoefend net als elkander organisme. De kunst is om te vertrouwen en verantwoordelijkheid uit handen te geven daar waar het toch zinloos is. Ik noem eens een paar bekende gebieden waar mensen nodeloos controle over willen.


- Eigen ademhaling en hartslag

- Eigen emoties

- Het geluk- en welzijn van anderen

- De gedachten die anderen hebben

- De toekomst


Wanneer we accepteren wat wij toch niet kunnen veranderen, kunnen we onze energie en gedrag richten op wat wij wel kunnen veranderen in het hier en nu. Acceptatie is niet een passief gebeuren zoals veel mensen denken. Het verreist aandacht, energie en kracht om onze psyche (bij) te sturen. Dit beoefenen boeddhisten en taoisten als geen ander en is waar mindfulness en 'Acceptance and Commitment Therapy (ACT) over gaat. Zie het model van de door wetenschap ondersteunde methode en therapie vorm: ACT. Het is met name voor de 'westerse mens' een lastig en paradoxaal te begrijpen mechanisme: Dat het loslaten van controle, juist voor controle zal zorgen. Het vraag ervaring en training om je dit eigen te maken.


Model: Acceptance and Commitment Therapy56 views0 comments

Recent Posts

See All