Het groter geheel zien en loslaten

Updated: Jan 21

Het begint met een verhaal over een oude Chinese boer die in de oudheid leefde. Andere mensen in zijn vrij kleine dorp waren jaloers op deze boer omdat hij, in tegenstelling tot de meeste andere boeren, een paard bezat. Op een dag rende zijn paard echter weg en zijn buren die snel van zijn verlies hoorden, gaven hem snel troostende woorden. “Wat vervelend dat je je paard kwijt bent; wat triest. 'De oude boer antwoordde. "wellicht, wie weet..".


Toen een week nadat het paard was weggelopen, kwam het terug naar de boerderij van de oude man vergezeld door een ander paard. Nu had de boer twee paarden. "Wat een geluk dat je nu twee paarden hebt", zeiden zijn buren. "Nu heb je niet één, maar twee paarden."wellicht, wie weet..". Zei de boer.


Drie dagen later werd zijn enige zoon van de boer van het paard gegooid waarbij hij zijn arm brak. "Wat vervelend!", riepen zijn buren opnieuw. “wellicht, wie weet.." zei de boer. De volgende dag trok het leger van de keizer door het dorp op zoek naar dienstplichtigen om te dienen en te vechten in een oorlog met een naburige rijk die onlangs was uitgeroepen. De zoon van de oude man werd gepasseerd vanwege zijn verwonding, terwijl de andere jonge mannen uit het dorp werden gedwongen om zich bij de andere soldaten aan te sluiten.

 

Mindfulness en acceptance and commitment therapy

Het is onmogelijk om op basis van een bepaalde ervaring het ware gevolg voor ons leven nauwkeurig te beoordelen. We maken continu een inschatting gebaseerd op eerdere ervaringen en wat er gebeurd voor- of nadelig is.


Onze ervaringen worden opgeslagen in het brein. De leerervaringen bepalen of we vertrouwen of wantrouwen in onszelf, anderen en de verdere externe wereld (planten, dieren, enzovoorts). Het gaat niet zozeer hier om goed of fout. Het makkelijkste is door te zeggen dat het moet passen of kloppen met de werkelijkheid. Daarbij of het functioneel is - ons helpt.


Dit vertrouwen en wantrouwen uit zich op vele gebieden zoals:


- Vertrouwen of wantrouwen in lichaam (borst, ademhaling en hartslag)


Niet altijd is in het lichaam vertrouwen goed. Soms is het wel serieus en een hartaanval. Maar na 20 keer hetzelfde te hebben gehad. waarbij de arts heeft gezegd dat het niet het hart is, kunnen we wellicht gaan proberen te vertrouwen.


- Aankunnen/hebben van gevoelens en het delen hiervan

- Eigen gedachten moeten controleren en dwangmatigheid

- De gedachten die anderen willen controleren. Niet kunnen loslaten wat anderen vinden.


Kan deels helpend zijn, omdat er veel wordt nagedacht over wat anderen willen en op die manier ben je goed aangepast. Vaak is wat er voor ingeleverd wordt


- Onzekerheid of angst over de toekomst


Accepteren wat we niet kunnen veranderen

Wanneer we accepteren wat wij toch niet kunnen veranderen, kunnen we onze energie en onszelf richten op wat wij wel kunnen veranderen (commitment) in het hier en nu. Acceptatie is niet een passief gebeuren zoals veel mensen denken. Het verreisd aandacht, energie en kracht om mentale processen (bij) te sturen, elke keer maar weer.


Dit beoefenen boeddhisten en daoisten al 3000 jaar lang en is waar mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) over gaat. Soms wordt het zweverig gevonden, juist omdat het voor diegene onbekende materie is. Het zijn ook zeer abstracte processen die daarbij ook nog eens paradoxaal lijken. Door ervaring en oefening worden vage dingen zoals gevoelens, duidelijk, concreter en daardoor stuurbaar.


Illustratie onderstaande bijbehorend bij Acceptance and Commitment Therapy.98 views0 comments

Recent Posts

See All