Diagnostiek naar systemische laaggradige ontsteking: High sensitive CRP en rT3

Updated: Jun 19, 2020

Chronische niet overdraagbaar ziekten als kanker, diabetes type 2 en auto-immuunziekten zijn het gevolg van chronische laaggradige systemische ontsteking (LGI).


High sensitive CRP en reversed T3 zijn niet de enigste, maar wel de twee belangrijkste parameters, waaraan LGI te zien is. Hieronder een korte uitleg.


CRP

C-reactive protein (CRP) is een eiwit molecuul afgegeven door de lever, wanneer er ontstekingsfactoren zijn het lijf. Het meet dus de mate van ontsteking en activiteit van het immuunsysteem en is basisinformatie bij onderzoek.


Bij een CRP meting kan dus een acute grotere (hoge graads) ontstekingsreactie van het lijf worden gezien. Dit ontstekingsproces is het mechanisme van het lichaam om gevaar (problemen) op te lossen. Lukt dit, dan wordt het ontstekingsproces beëindigd en het immuunsysteem tot rust gebracht. Zo niet dan ontstaat LGI, het doorkabbelen van onsteking zonder oplossing en echte genezing.


Bij LGI is een highsensitive CRP test nodig

Bij een LGI is de activiteit van het immuunsysteem op een laag pitje, echter wel chronisch. De poging van het lijf om te genezen richt op ten duur steeds meer schade aan. De standaard CRP bepaling is niet sensitief genoeg om een lage activiteit van het immuunsysteem op te sporen. Deze lage activiteit valt alleen te meten met een sensitievere CRP meting.


High-sensitive (hs)CRP detecteert ontsteking en risico op LGI in milligram per liter (mg/L):


- Minder dan 1 mg/L is het gezondst.

- Tussen 1 - 3 mg/L geeft gemiddeld risico aan.

- Meer dan 3 mg/L geeft hoog risico aan.

- Waardes van boven de 10 mg/L geven een acuut infect aan en over het algemeen geen LGI. Herhaal daarom dan het onderzoek na 2-3 weken.


Reverse T3

Reverse T3 is een andere waarde die net als hsCRP niet getest wordt in de reguliere setting. Naast TSH, fT4, fT3, is rT3 een belangrijke parameter. Het schildklierhormoon geeft toestemming voor organen en cellen om actief te mogen zijn en doet dit door verschillende typen stofjes en negatieve feedback processen.


Bij weinig voeding (overwintering) of immuunactiviteit wordt door het immuunsysteem via signaalstoffen (o.a. cytokine IL-6) het enzym deodinase I minder actief gemaakt, waardoor de verhouding T3 naar rT3 verschuift [1]. Deze verhouding is relevanter dan alleen je T3 waarde en valt dus niet te bekijken, wanneer je geen rT3 meet. Bij onderzoek kan de T3 waarde gewoon nog in de normale range zijn, waardoor het lijkt alsof er dus niets aan de hand is. Ook is het zo dat cellen en organen, ongevoelig kunnen raken voor T3, waardoor organen een energietekort krijgen. Het bloed laat dus niet alles zien.


Niet kunnen afvallen, vermoeidheid, het snel koud hebben zijn diagnostisch hele sterke signalen van een het niet functioneren van de schildklier(hormonen), genaamd Hyporthyreoïdie. Hyperthyreoïdie is het 'tegenovergestelde' in symptomen. Beiden hebben dezelfde oorzaak, namelijk systemische laaggradige ontsteking.


Waar kan je deze waarden uitzoeken?

hsCRP en rT3 kan je meten via bonusan of bloedwaardentest.nl (alleen rT3)Bron


[1] Immune System Effects on the Endocrine System: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279139/

10 views0 comments