Diagnostiek laaggradige ontsteking: High sensitive CRP en rT3

Updated: Mar 26

Vele wetenschappers en artsen zien chronische niet overdraagbaar ziekten zoals kanker, diabetes type 2 en auto-immuunziekte als het gevolg dat vooral komt door chronische laaggradige systemische ontsteking (LGI). Daarmee wordt aangegeven dat LGI een centraal 'slopend' en ziekte uitlokkend mechanisme is. LGI is een evolutionaire strategie wanneer ons lijf de 'problemen' niet op kan lossen. De meeste ziekten zijn niet puur genetisch, maar epi-genetisch. Epi-genetica gaat over hoe omgeving, stress en levensstijl impact heeft op onze gezondheid. Ook de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) geeft aan dat meer dan 70-80% van de chronische ziektebeelden te voorkomen is.


Hoe meet en zie je LGI?

Chronische systemische laaggradige ontsteking is niet af te leiden uit 1 parameter en zal altijd een beoordeling moeten zijn vanuit meerdere parameters: fysiologische metingen en anamnese.

High sensitive CRP en reversed T3 zijn niet de enige, maar wel twee belangrijke parameters, waaraan LGI te zien is. Hieronder een korte uitleg.


CRP

C-reactive protein (CRP) is een eiwit molecuul afgegeven door de lever, wanneer er ontstekingsfactoren zijn het lijf. Het meet dus de mate van ontsteking, ofwel genezingsprocessen en de bijbehorende activiteit van het immuunsysteem en is basisinformatie bij onderzoek.


Bij een 'gewone' CRP meting kan een acute en grote (medium/hooggradige) ontstekingsreactie van het lijf worden gezien. Dit ontstekingsproces is het mechanisme van het lichaam om gevaar (problemen) op te lossen. Lukt dit, dan wordt het ontstekingsproces beëindigd en het immuunsysteem tot rust gebracht. Zo niet dan ontstaat LGI, dat het doorkabbelen van ontsteking is zonder oplossing en echte genezing. Het is het evolutionaire plan van 'vandaag overleven en morgen zien we wel'.


Bij LGI is een high-sensitive CRP test nodig

Bij een LGI is de activiteit van het immuunsysteem op een laag pitje, echter dus wel chronisch. De poging van het lijf om te genezen en (over)activiteit van het immuunsysteem richt op ten duur steeds meer schade aan. De standaard CRP bepaling is niet sensitief genoeg om een lage activiteit van het immuunsysteem op te sporen. Deze lage activiteit valt alleen te meten met een sensitievere CRP meting.


High-sensitive(hs) CRP detecteert ontsteking en risico op LGI in milligram per liter (mg/L):


- Minder dan 1 mg/L is het gezondst.

- Tussen 1 - 3 mg/L geeft gemiddeld risico aan.

- Meer dan 3 mg/L geeft hoog risico aan.

- Waarden van boven de 10 mg/L geven een acuut infect aan en over het algemeen geen LGI. Herhaal daarom het onderzoek na 2-3 weken.


Reverse T3

Reverse T3 is een andere waarde die net als hsCRP niet getest wordt in de reguliere setting. Naast TSH, fT4, fT3, is rT3 een belangrijke schildklier functie parameter. De verhouding van de verschillende schildklierhormonen bepalen of organen en cellen actief mogen zijn en doen dit dus via allerlei verschillende type stofjes en negatieve feedback processen. rT3 geeft als signaal aan lichaamscellen (uitgezonderd het immuunsysteem) dat zij niet actief mogen zijn.


Bij weinig voeding ('overwintering') of immuun activiteit wordt door het immuunsysteem via signaalstoffen (o.a. cytokine IL-6) het enzym deodinase I minder actief gemaakt, waardoor de verhouding T3 naar rT3 verschuift (1). Deze verhouding is relevanter dan alleen de T3 waarde. Bij onderzoek kan de T3 waarde namelijk gewoon nog in de normale range zijn, waardoor het lijkt alsof er niets aan de hand is. Ook is het zo dat cellen en organen, ongevoelig kunnen worden voor T3, waardoor organen een energietekort krijgen. Bloedonderzoek zegt zeker niet alles, omdat het dus niet iets hoeft te zeggen over hoe onze lichaamscellen er aan toe zijn.


Schildklierfunctie stoornissen

Niet kunnen afvallen, vermoeidheid, het snel koud hebben zijn diagnostisch hele sterke signalen en parameters van een het niet functioneren van de schildklierfunctie - hypothyreoïdie. Vooral vrouwen krijgen vaak de diagnose subklinische hypothyreoïdie. Dan is dus de T3 iets verlaagt, maar niet dusdanig laag. Dit is erg onbevredigend, omdat dan dikwijls wordt gezegd dat de klachten niet komen door te lage schildklierfunctie. Dit zou eigenlijk niet gezegd mogen worden zonder de waarde van rT3. Hyperthyreoïdie is het 'tegenovergestelde' in symptomen. Beide hebben een disfunctionerend immuunsysteem gemeen.


Waar kan ik deze waarden uitzoeken?

hsCRP en rT3 kan je meten via bonusan of bloedwaardentest.nl (alleen rT3).Bron


[1] Immune System Effects on the Endocrine System: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279139/