WERKWIJZE

Voor individuele gesprekken

Als je geïnteresseerd bent voor behandeling, ondersteuning en training bij Upotential of je wilt meer informatie dan kan dat via het tabblad contact, telefonisch via telefoonnummer 06-23181161 of per e-mail via sknobben@upotential.nl

Op dit moment zijn er geen wachttijden. Een eerste afspraak wordt z.s.m bij aanmelding met u ingepland. Normaliter is dit binnen 3 werkdagen.

Bij je aanmelding kun je aangeven waarvoor je komt. Mijn werkwijze is zeer vrij en vanuit wat gevraagd wordt. Bijvoorbeeld wil je vragenlijsten, dan doen we het op deze wijze. Behoefte aan structuur dan zorgen we daar gezamenlijk voor. Ik maak geen onderscheid in fasen als eerst een intakegesprek, dus alles vloeit door elkaar heen. Wel met kanttekening dat dit alleen gebeurd wanneer dit ten goede is.

Het tarief voor een gesprek van 60 min is 75,- euro. Hieronder valt 45 min gesprek en de rest is gereserveerd voor voorbereiding, administratie en andere zaken.


Het annuleren van afspraken

Indien u verhinderd bent voor een afspraak, dan wordt u vriendelijk verzocht dit minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak door te geven via telefoon (06-23181161) of e-mail (sknobben@upotential.nl). In dat geval is het kosteloos. Indien u niet of te laat afzegt ben ik genoodzaakt, ongeacht de reden voor afzegging, de kosten van de gereserveerde tijd van de sessie in rekening te brengen. Deze kosten bedragen het volle tarief (€ 75,-)

Geheimhouding

Vanuit het beroep als psycholoog is er de verplichting tot geheimhouding; alles wat je vertelt valt onder het beroepsgeheim en alle gegevens over u wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Bij aanvang van de behandeling mag u aangeven of u toestemming geeft voor informatie uitwisseling met de huisarts. 

De geheimhouding doorbreek ik wel en alleen wanneer er sprake is van levensgevaar.

Klachten- en geschillenregeling

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks mijn streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij mij iets verkeerd gaan. Misschien ben je het met bepaalde zaken niet eens of ben je ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die je krijgt, bepaalde woorden of de factuur.

Klachten bieden de mogelijkheid om te verbeteren. Heb je vragen of opmerkingen over mijn diensten of ben je ontevreden? Bespreek dit dan alstublieft eerst met mij. Dan kan er in gesprek bekeken worden of we er dan samen uit kunnen komen.

Het kan zijn dat je ondanks een gesprek ontevreden blijft, of dat je het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon. Dan kun je contact opnemen met de Nederlandse beroepsvereniging van psychologen.

Voor bedrijven

Bedrijven kunnen mij inhuren voor o.a. workshops en trainingen en gaat verder in overleg bekijkend naar de wensen van beide kanten.